Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Praten, luisteren, vragen stellen, zwijgen, nadenken. Bewustwordingsoefeningen, aandachts- en ontspanningsoefeningen.
Leren focussen op een emotie of een gedachte – of ze juist leren observeren.
Voelen.
Huilen, lachen. En soms ook gewoon samen een plannetje maken.

Daarbij werk ik bijvoorbeeld met anders leren kijken naar je gedachtes, door middel van RET (Rationeel Emotieve Therapie: hoe je met je gedachten je gevoelens bepaalt), The Work van Byron Katie (jezelf bevragen op het waarheidsgehalte van je gedachtes) én door bewustwording van de keuze die je hebt om je al of niet te laten leiden door je gedachtes.

Epictetus, een Griekse filosoof, zei: “Het zijn niet de problemen zélf die ’t ons zo moeilijk maken (waardoor we van streek raken), maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken”.

Hypnotherapie is werken met het onbewuste. Daar liggen veel herinneringen en emoties opgeslagen, waar we niet altijd even goed bij kunnen. Wanneer we een laagje ‘dieper’ gaan, in een trance/hypnose, krijg je toegang tot je onbewuste en kun je met die gevoelens aan de slag.

Boeddhisme is een religie, maar voor mij vooral een spirituele benadering, die gericht is op aanvaarden wat er is in plaats van op verandering. Leren zijn met wat er is, met jezelf en je emoties, je gedachten. Dit kun je onder andere leren door meditatie.

En verder ‘pluk’ ik uit allerlei psychologische stromingen, zoals de ACT (Acceptance and Commitment Therapy – eigenlijk een soort westerse boeddhistische manier van kijken naar jezelf), TA (Transactionele Analyse – uitgaande van de rolpatronen waar we allemaal in schieten) en werk ik vanuit een visie die deels gebaseerd is op de boeken van Jan Geurtz.