Kwalificaties

Kwalificatie en overige gegevens

  • Lid NVPA, kwalificatienummer 100595
  • Registertherapeut RBCZ (204480R)
  • Lid NIP, registratienummer 3568
  • KvK-Midden Nederland inschrijfnummer: 30260175
  • BTW-ID: NL002002780B78

Vanwege mijn registratie bij het NVPA en het RBCZ worden mijn consulten door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit het aanvullende pakket. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.

Ook ben ik gehouden aan de beroepscode van het NVPA en het NIP

Mijn praktijk is aangesloten bij de S.C.A.G., de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, inschrijfnummer 10562. Daarmee voldoet mijn praktijk aan de eisen van de Wkggz, de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Gezondheidszorg.

Wanneer je een klacht hebt, proberen we er eerst samen uit te komen. Als dat niet lukt, kun je contact zoeken met het NVPA (Een klacht indienen – NVPA).
De NVPA brengt je in contact met de klachtenfunctionaris van het SCAG, die je klacht verder afhandelt.
Mocht je klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kun je je klacht indienen bij de geschillencommissie van het SCAG (Onafhankelijke geschillencommissie)

Ook is mijn praktijk “AVG-compliant”, dat wil zeggen dat ik voldoe aan de verplichtingen gesteld vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier om het privacy document te lezen.

Voor de algemene voorwaarden van de praktijk klik je op mijn
huishoudelijk reglement