Kwalificaties

Kwalificatie en overige gegevens

  • Lid NVPA, kwalificatienummer 100595
  • Registertherapeut RBCZ (204480R)
  • KvK-Midden Nederland inschrijfnummer: 30260175

Vanwege mijn registratie bij het NVPA en het RBCZ worden mijn consulten door veel zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit het aanvullende pakket. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.

Ook ben ik gehouden aan de beroepscode van het NVPA.

Mijn praktijk is aangesloten bij de S.C.A.G., de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, inschrijfnummer 10562. Daarmee voldoet mijn praktijk aan de eisen van de Wkggz, de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Gezondheidszorg.

Ook is mijn praktijk “AVG-compliant”, dat wil zeggen dat ik voldoe aan de verplichtingen gesteld vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier om het privacy document te lezen.