Zingeving

Zingeving

Potverjoppie, de zin van het leven…dat is nogal een vraag. Die we onszelf allemaal op een zeker moment in ons leven stellen. Vaak na een ervaring van verlies, van een dierbare of een huwelijk of een baan. Er valt dan zo’n groot deel van ons leven weg, dat we dan soms even niet weten hoe we verder moeten. We kunnen ons niet voorstellen dat we zonder die persoon of baan of wat dan ook kunnen leven, het beeld van onze realiteit moet drastisch bijgesteld worden. Want die persoon en die baan waren een deel van ons bestaan en gaven richting en zin aan dat bestaan. Die moeten we nu ineens ergens anders vandaan zien te halen. Best een klus.

De vraag over de zin van het leven komt bij vrijwel iedereen voorbij, al of niet uitgelokt door een verlieservaring. Het hoort bij het mens-zijn, en niet voor niets hebben veel filosofen zich daar het hoofd over gebroken. Niemand weet het, wat nou precies de zin is. Daar bestaat geen pasklaar antwoord op, net zo min als er een ‘de’ waarheid is. We dienen dit zelf in te vullen, onze eigen zin te zoeken.

Hoe doe je dat? In elk geval niet door een boekje uit je hoofd te leren. En dus ook niet door te blijven verlangen naar ‘het’ antwoord. Maar wel door te kijken naar wat jouw leven je tot nu toe te bieden heeft gehad en wat je daar voor lering uit kunt trekken. Waar gaat het over bij jou? Wat zijn jouw thema’s? En wat drijft jou? Wat maakt je blij, waar word je enthousiast van? Een zoektocht naar je eigen koers dus.

Tot slot: een gedicht van een onbekende dat hier over gaat. Het is geschreven vanuit het perspectief van “Je Vader” – voor sommigen is dit God, voor anderen een soort hoger weten. Je kunt het hoe dan ook zien als een soort wijze geruststelling over al ons geploeter in het leven.

Voor Hij zijn kinderen naar
de aarde zond,
gaf Hij elk van hen
een zeer zorgvuldig
uitgezocht pakje
met problemen mee.

Deze, beloofd’ Hij glimlachend,
zijn van jou alleen.
Niemand anders kan
de zegeningen ondervinden
die deze problemen
je kunnen brengen.

En alleen jij
hebt de speciale talenten
en mogelijkheden
die nodig zullen zijn
om deze problemen tot
je dienaren te maken.

Daal nu af naar je geboorte
en naar je vergetelheid.
Weet dat Ik je
bovenmatig liefheb.
Deze problemen die Ik je geef
zijn het symbool van die liefde.

Het monument dat je van
je leven maakt
met behulp van je problemen
zal een symbool zijn
van je liefde voor Mij.

Je Vader